Jak správně spravovat obsah svého webu?

V naší praxi se často setkáváme s požadavkem klientů na možnost administrace obsahu jejich webových stránek a to zejména z důvodu minimalizace budoucích nákladů spojených s jejich provozem.

V naší praxi se často setkáváme s požadavkem klientů na možnost správy obsahu jejich webových stránek a to zejména z důvodu minimalizace budoucích nákladů spojených s jejich provozem.

To samozřejmě není problém. Ten nastává až ve chvíli, kdy má klient upravit obsah svého webu několik měsíců po jeho předání a po zaškolení práce s administračním systémem. Dostáváme se tak do situace, kdy weby malého, a často i středního rozsahu, nepotřebují systém pro správu obsahu, ale klient si jej i přesto vyžádá. Následně ho používá tak zřídka, že práci s ním zapomene, nebo ho používá nevhodně a tím webu ubližuje.

V případě opensource řešení, jako je WordPress, Joomla, Drupal nebo třeba Prestashop jsou tyto pole často definovaná dopředu, případně jsou částečně upravena na míru. My jsme se vydali poněkud jiným směrem a administraci pro tato řešení vyvíjíme na míru potřebám našich klientů tak, aby měli vlastní pole pro každou část webu a neměli tam nic navíc, co by je mohlo zmást. Tím je administrace přívětivější pro ovládání a především více intuitivní.

Kromě těchto políček je součástí všech administračních systémů také textový editor, který se nazývá WYSIWYG. Jedná se o zkratku z anglického “What you see is what you get” což v překladu znamená “Co vidíš, to dostaneš”.

editor.png

Tento editor má obdobné funkce jako znáte například z programu Microsoft Word. Mezi ty nejdůležitější patří tučný text, kurzíva, číslovaný a nečíslovaný seznam, hypertextový odkaz nebo vložení obrázku.

To jsou nejzákladnější funkce, které při editaci obsahu svého webu budete určitě potřebovat. Jejich použití je stejné, jako v již zmíněném Wordu s tím rozdílem, že v internetovém světě má vše svůj specifický význam, který je potřeba dodržet proto, aby byl výsledek optimální.

Mimo již zmíněných funkcí je zde i možnost vytvářet tabulky a strukturovat obsah webu pomocí nadpisů.

font.png

Možnost formátovat nadpisy naleznete pod záložkou formats.

Aplikace všech funkcí editoru funguje tak, že označíte daný kus textu a pomocí tlačítek v horní části panelu vyberete ikonu (tučný text, kurzíva, nadpis, atd..) a tím dojde k aplikaci daného zobrazení na vybraný text.

Vyvarujte se vkládání obsahu z Wordu

Při správě obsahu webu se často stává, že se do obsahu editoru vloží obsah zkopírovaný například z Wordu. V tom je ovšem problém, neboť při zkopírování textu může dojít také ke zkopírování formátování, které bylo použito v tomto programu.

Ačkoliv nemusí být toto formátování viditelné přímo v editoru (vizuálně), neznamená to, že není jeho součástí. To se může následně projevit při zobrazení na samotném webu, kde v těchto případech dochází k chybnému zobrazení obsahu, případně i jeho okolí.

Takto zkopírovaný obsah s chybným formátování vypadá ve zdrojovém kódu například takto:

code.png

Při vkládání textu je tedy potřeba použít buď běžný textový editor (např. poznámkový blok) nebo použít funkci “Clear formatting”, která chybné formátování vymaže. Nejjistější možností je ale psát text přímo do editoru a také ho tam formátovat.

Struktura obsahu

Výše v článku jsme popisovali, jak do editoru vkládat nadpisy, tabulky nebo udělat text tučný. Všechny tyto formátovací nástroje na první pohled fungují stejně, jako v již zmíněném Wordu. Rozdíl je však v jejich významu, který na internetu hraje zásadní roli.

U nadpisů máme na výběr z celkem šesti úrovní, od největšího nadpisu po nejmenší. Každá stránka by potom měla mít jeden nadpis první úrovně. Zde je potřeba si uvědomit, že co se týká správy obsahu webu, často tento nadpis v obsahu editoru vůbec nepoužíváme, protože je stanoven názvem stránky (nepoužívejte tak formátovací nástroje, jako jsou třeba nadpisy podle toho, jak jsou velké a protože potřebujete některou část webu zrovna zvýraznit).

Nadpisy na stránce by měli být vždy na sebe navazující a sice po nadpisu první úrovně by měl vždy následovat nadpis úrovně druhé a nikdy ne třetí nebo podobně.

Pokud je Váš obsah typický pro tabulku, měli by jste jí použít, stejně tak číslovaný nebo nečíslovaný seznam. Důležité části textu se zvýrazňují tučně atd.

Čemu se vyvarovat

Na závěr bychom rádi vyzdvihli pár nejčastějších prohřešků při samosprávě webu. Mezi ně patří:

  • Používání špatné struktury nadpisů a tím i celého obsahu webu – Nepoužívejte více nadpisů první úrovně jen proto, že je větším fontem.
  • Vkládání obrázků ve velkém rozlišení s velkou datovou velikostí. Obrázek pro web nemusí mít tu nejlepší kvalitu. Jeho datová velikost by neměla přesáhnout 250kb. Také nedoporučujeme zadávat v editoru pevnou velikost obrázku, může se Vám pak stát, že bude chybně zobrazen na mobilním zařízení.
  • Neměňte barvu textu a nepoužívejte barvu na jeho pozadí. To, že to editor umožňuje neznamená, že je to potřeba používat. Použijte pro zvýraznění prvky webu, které byly pro tento účel navrženy.
  • Nevkládejte text zkopírovaný z Wordu přímo do wysiwyg editoru, může tak docházet k nechtěnému zobrazování a tím i rozbití webu.

Pokud víte, že své stránky nebudete aktivně a pravidelně spravovat, přenechejte to raději odborníkům. V opačném případě se totiž může stát, že svému webu akorát uškodíte.

Vít Kašpar

Je spoluzakladatelem agentury. V oblasti webdesignu se pohybuje více než 14 let. Zkušenosti sbíral jako HTML kodér, UI designér i PHP programátor na malých i nadnárodních projektech. Aktuálně se věnuje UX designu a návrhům řešení pro naše klienty.

Další články

UI/UX

Online klientská zóna

Vít Kašpar

3 min.