Vše o reklamách na Linkedin na jednom místě. Sociální síť Linkedin nejen pro marketéry.

Linkedin je největší sociální síť s profesním zaměřením na světe. V tomto článku se dozvíte vše o reklamách na této síti, a jak využít její potenciál pro společnost, jednotlivce nebo třeba marketéra.

Linkedin je největší sociální síť s profesním zaměřením na světě, kterou naleznete více než ve 200. zemích a jiných oblastech světa. Cílová skupina čítala v květnu více než 690 milionů členů, v České republice je to pak okolo 1,5 milionů členů.

Vlastníkem této profesní sítě je čtvrtým rokem společnost Microsoft.

Na Linkedinu naleznete profily zaměstnanců, podnikatelů, freelancerů i profily firem, které můžete sledovat. Virtuálně se zde ale také potkávají například bývalí spolužáci, absolventi i spolupracovníci a právě pomocí této platformy si každý uživatel buduje svou vlastní profesní síť, která je vzájemně provázaná.

Pro členy je tato sociální síť užitečná v oblasti hledání nové práce, kde u každého uživatele můžete naleznout jeho životopis, aktuální pracovní pozici, profesní zaměření, zkušenosti, absolvování různých kurzů, školení apod. Pro firmy je zase přínosná jak z pohledu hledání nových partnerů, tak pomáhá personalistům a headhunterům ve vyhledávání vhodných kandidátů na různé pracovní pozice.

Tak jako ostatní sociální sítě má i Linkedin svůj hlavní kanál, kde se vám zobrazují aktuální příspěvky jednotlivých členů nebo stránek z vaší sítě a sponzorované příspěvky reklamy. Linkedin má samozřejmě i svou mobilní aplikaci.

Určitě je dobré zmínit, že Linkedin se nehodí pro každou firmu, má však čím dál větší potenciál. Pokud ovšem se sociálními sítěmi začínáte, podívejte se na náš článek https://www.beneficio.cz/clanky/prinasime-vam-inspiraci-pro-prispevky-na-socialni-site, kde můžete čerpat velké množství inspirace před publikováním jednotlivých příspěvků.

Druhy příspěvků:

 • Textový příspěvek - klasické oznámení, jako známe z ostatních sociálních sítí.
 • Fotografie - můžeme nahrát obrázek či fotografii, ta umožňuje přidat popisek pro lepší dohledatelnost, dále můžete označovat firmy / zaměstnance apod...
 • Soubor - umožňuje nahrávání z vašich souborů (např. PDF, Word atd.) či z cloudových řešení (Dropbox, Google drive, One drive).
 • Video -  opět můžete nahrát z vašich souborů. Linkedin umožňuje doplnění názvu a popisu videa, nahrání vlastních titulků či nahrání miniatury/ náhledu videa.
 • Odkaz - u sdíleného odkazu je také možnost změny náhledového obrázku, pokud máte svoji grafiku či se vám nelíbí úvodní fotografie, která se u příspěvku objevuje.
 • Živé vysílání - tuto funkci nejspíše na svém profilu nenajdete. Je to z toho důvodu, že je potřeba k její využívání vyplnit žádost. Na samotném začátku je určitě dobré vědět, že jednotlivý člen, který byl přijat jako provozovatel vysílání, nemůže vysílat na stránce LinkedIn. Stejně tak správci LinkedIn stránek nemohou streamovat přímo do svých vlastních profilů. Maximální doba živého vysílání je 4 hodiny, minimální doba se pak doporučuje alespoň 10 minut.
 • Další funkce jako :
  • Vytvořit hlasování - vytvoříte otázku, k ní možnsti odpovědí a určíte délku, jak dlouho má hlasování probíhat.
  • Sdílet profil - můžete sdílet profil ve své síti, např. doporučit svého přítele, bývalého kolegu, zaměstnance, kohokoliv s kým jste ve spojení a přidat k němu i poznámku.
  • Nabídnout pomoc - novější funkce Linkedinu, kdy můžete své síti dát vědět, že i v nelehké době, kterou by např. koronaviru, můžete podat pomocnou ruku (vybírat můžete z tohoto předvoleného výběru : celková pomoc, doporučení, kariérní poradenství, kontrola životopisu, představení, dobrovolnická práce a jiné).
  • Oslavit příležitost - opět se zde nabízí z několika možností - příkladem je třeba uvítání v týmu, ocenění zaměstnance, spuštění projektu, pracovní výročí, nová pracovní pozice.
  • Hashtagy - ke všem příspěvkům je možné přidat hashtagy, přes které objevujete další obsah na této síti. Můžete je i sledovat a neuteče vám tedy příspěvek pod tímto hashtagem.

Viditelnost příspěvků se dá také jednoduše nastavit. Při jeho samotném psaní máte možnost veřejného sdělení, cílové skupiny (kde si nastavujete od věku přes lokalitu, školu až po obor nebo pracovní funkci) či pokročilé nastavení, které umožňuje např. vypnutí komentářů.

Reklamy na Linkedinu

Reklama je samozřejmě ideální k tomu, aby se více lidí dozvědělo o vaši společnosti, produktu či službách.

Povědomí o značce

Prvním a hlavním bodem je vybrat si správný cíl, jakým má reklama směřovat. Linkedin Správce kampaní nabízí z několika variant, které dále štěpí.

Cíle

rozdělujeme na :

 • Návštěvy webu - zde můžete přilákat návštěvníky na svůj web či jinou cílovou marketingovou stránku. Kampaň se nejspíše zobrazí těm, kteří kliknou na některou z vašich reklam.
 • Aktivita - tady můžete zvýšit počet sledujících uživatelů vaší stránky či zvýšit sociální aktivitu u vašeho obsahu. Kampaň se bude nejspíše zobrazovat těm, kteří sledují vaši stránku či budou reagovat na vaši reklamu.
 • Zhlédnutí videa - ideální volba kampaně, pokud byste rádi, aby vaše video zhlédlo co nejvíce lidí. Kampaň se pak bude nejspíše zobrazovat těm, kteří si s největší pravděpodobností zobrazí vaše videa.

Konverze

mají podkategorie :

 • Potencionální kontakty - pokud hledáte nové kvalitní potencionální kontakty, zvolte tuto kampaň. Můžete použít formulář, který je předvyplněný daty z profilů nasbíraných Linkedinem. Kampaň se tedy nejspíše zobrazí těm, kteří tento formulář vyplnili.
 • Webové konverze - díky této kampani můžete posílit stažení obsahu, většího nákupu či registrací. Zkrátka můžete zvýšit webové konverze na vašem webu. Kampaň se nejspíše zobrazí těm, kteří provedou akci, hodnotnou pro vaše podnikání.
 • Uchazeči o pracovní příležitost - zde můžete říci lidem o vašich pracovních příležitostech ve společnosti. Kampaň se zobrazí těm, kteří s největší pravděpodobností rozklinou nebo zobrazí vaši reklamu.

Dalším bodem, po nastavení cíle je zvolení cílové skupiny. Zde si můžete zvolit svou vlastní cílovou skupinu či více skupin. Můžete vybírat z kritérií jako je jazyk profilu, lokalita, cílové skupiny a atributy cílové skupiny. V posledních dvou - tedy v cílové skupině můžete vybírat z webu třetí strany, z podobné cílové skupiny či nahrát vlastní, z formuláře kontaktů a videa. V každé této podskupině opět vyplníte a určíte další kritéria - např. u videa dáte vytvořit cílovou skupinu pro video, tu si dále pojmenujete, poté si vyberete jak se tato skupina zapojila (např. lidé, kteří si zobrazili alespoň 25% vaši reklamy) a kdy se zapojila (např.posledních 90 dnů) a nakonec ze kterých konkrétních video kampaní chcete tvořit cílovou skupinu. Samozřejmě u každého z kritérii nastavujete jiné konkrétní zacílení.

U Atributů cílové skupiny můžeme vybírat :

 • z pracovních zkušeností (můžete volit z konkrétních pracovních pozic, dovedností nebo třeba praxe)
 • ze zájmů (můžete zacílit na uživatele, kteří jsou otevřeni novým pracovním nabídkám)
 • vzdělání (podle konkrétního studia, oboru, školy)
 • demografických dat (lokalita, věk, pohlaví uživatele)
 • společnosti (cílit můžete přímo na konkrétní společnost nebo na obor podnikání)

Formát a druhy reklamy

Opět můžeme vybírat z několika možností: reklama s jedním obrázkem, karuselová reklama, video reklama, textová reklama, zvýrazněná reklama, reklama pro sledující uživatele či reklama v konverzaci. Určitě je důležité se zamyslet jaký formát by měl nejvíce zafungovat na vaší cílovou skupinu a také jaký je cíl reklamy.

 • Sponzorovaný obsah - Sponzorované obsahové reklamy můžete mít opět v několika formátech. Jako jednotlivé fotografie / obrázky - kdy pomocí tohoto vizuálu lákáte návštěvníky na svůj web. Videoreklamy, kdy budujete povědomí o značce skrz hlavní feed. Karuselové reklamy, kde můžete upoutat pozornost návštěvníků skrze několika fotografií či obrázků.
 • Sponzorované zprávy - zde je možné si vybrat ze dvou formátů a to :
  • konverzační reklamy - zobrazují se jako nové zprávy s více než jednou call to action, po jejich přečtení vás většinou odkáží např. na case study, web nebo vám sdělí více informací - to může vypadat, jako byste si psali s konkrétní osobou. Díky těmto reklamám můžete víc porozumět vašemu publiku dle zapojení do konverzace, prohloubit s ním interakci a proměnit vše v konverze.
  • reklamy ve zprávách - většinou se jedná o cílenou a stručnou zprávu s jednou call to action, která může zaujmout více než třeba emailový marketing. Může se jednat o pozvánku, ebook či např. ukázku produktu, to už je pak samozřejmě individuální dle vašeho zaměření.

V obou typech sponzorovaných zpráv si můžete nadefinovat odesílatele - ideálně tvář společnosti / značky, která bude mít ještě větší možnost zaujmout publikum. Důležité je také to, co uživatelům sítě Linkedin chcete nabídnout a jaký je cíl. Dle toho vám i samotný Linkedin navrhne, jaký typ reklamy skrze zprávy bude nejvhodnější.

 • Videoreklamy - další ze způsobů, jak zaujmout publikum po vizuální stránce. Obsah je vždy důležitý pro jakoukoliv úspěšnou reklamu a k němu se váží í cíle, o kterých jsme psali na začátku a které jsou na samotném začátku důležité zvolit. Podle nich si pak zvolíte i to, jak by mělo samotné video vypadat. Můžete budovat povědomí o značce( např. sdílet příběhy vašich zákazníků, vaší značky apod), generovat konverzi (např.ukázka vašeho produktu, webináře, náhled události…). Samotný Linkedin přináší osvědčené postupy, aby byly reklamy úspěšné. Například u videoreklam sepisuje bod po bodu tipy, aby reklama co nejvíce zaujala. Ty naleznete zde:https://business.linkedin.com/marketing-solutions/success/best-practices/video-ad-tips .
 • Textové reklamy - textové reklamy, které můžete vidět v pravé části mimo kanál příspěvků či nahoře a obsahují nadpis, stručný text a obrázek. Fungují na stejném principu jako ostatní reklamy.
 • Dynamické reklamy - mají několik formátů a jsou přizpůsobeny pro každého uživatele individuálně, tzn. na základě jeho dat z profilu (např. pracovní pozice, společnost apod.). Dají se použít pro různé typy cílů jako: povědomí o značce, návštěvy webu, uživatelská aktivita či ucházení se o pracovní pozici. Dle formátu se dále dělí na:
  • Reklamy pro sledující uživatelé - umožňuje propagovat vaši stránku a vyzývá uživatele k jejímu sledování.
  • Zvýrazněné reklamy - pomocí této reklamy můžete poukázat na svou službu, produkt, obsah či událost. Po kliknutí budou uživatelé přesměrováni na váš web či jinou vámi zvolenou stránku.
  • Reklamy na pracovní příležitosti - tento způsob umožňuje přizpůsobení reklamy pro vhodné uchazeče tak, aby zažádali o pozici ve vaší společnosti. Vy můžete propagovat jednu či více těchto pracovních příležitostí.
 • Karuselové reklamy - umožňují seskupení více karet (fotografií či obrázků) za sebou, tak jako například videoreklamy umožňují využít více reklamního prostoru. Jednotlivé karty lze popsat, stanovit si pro ně různé cíle a rozdělení metrik. dle cílů si můžete zvolit např. představení vašeho produktu / služby do hloubky či naopak představení co nejvíce možností, které vaše společnost nabízí. Minimální počet karet je 2, maximální pak 10.

Formát, textace a sdělení u reklam 

Formáty reklam - určitě je také důležité pro danou sociální síť dodržovat formáty, jak u klasických příspěvků tak zejména u reklamy. Např. u karuselových reklam je formát 1080 x 1080 pixelů, pro fotografii či obrázek je to 1200 x 627 pixelů.

Určitě si vždy jednotlivé formáty před samotou publikací zjistěte dopředu.

Nezapomeňte také ani na velikost - aby se reklamy či příspěvky nezobrazovaly v nízkém rozlišení, nebo u videa nepřesahovaly povolený limit.

V neposlední řadě nepřekračujte doporučenou délku nadpisů u reklam - tj. v ideálním rozpětí do 150. znaků a neopomeňte ani na call to action neboli výzvu k akci. Jasnou, stručnou a přehlednou.

Umístění

Zde můžete zvolit možnost zobrazení reklamy v rámci sítě partnerských stránek Linkedin Audience Network.

Rozpočet a plánování

Sekce zaměřená, kolik vás bude kampaň stát a jak dlouho poběží.

V rozpočtu si můžete nastavit:

 • denní rozpočet (ten však musí být alespoň 10 USD) - ideální volba,pokud chcete, aby kampaň byla vždy zapnutá
 • celkový rozpočet (ten je opět s minimálním limitem a to 320 USD) - optimální pokud chcete, aby se nabídka zobrazovala co nejrychleji pro konkrétní rozpočet
 • denní i celkový rozpočet (můžete nakombinovat vaši představu denního a celkového rozpočtu)
 • stanovení nabídek- tady nastavujete konkrétní částku, kterou jste ochotni zaplatit za kliknutí, zobrazení nebo za doručení reklamy do zpráv. Nebudete tak platit více, než je vaše maximální nabídka.

U poslední AD Aukce se ještě chvíli zastavíme. Jsou tu totiž další kritéria, která ovlivňují cenu, kterou za reklamu zaplatíte.

 • Cílové publikum - tady ,,bojujete”s jinými inzerenty, kteří chtějí oslovit stejné uživatele Linkedin jako vy. Cena tak závisí na vhodnosti vaši cílové skupiny. Zde opět můžete rozšiřovat na další možnosti cílení.
 • Nabídka - v této části si nastavíte maximální částku, kterou jste ochotni zapatit za kliknutí, zobrazení reklamy či doručení do pošty. Když aukci vyhrajete, zaplatíte pouze o jeden cent více, než další nejvyšší nabídka.
 • Skóre relevance reklamy - pokud budete mít relevantní a poutavé reklamy, pomohou vám snížit cenu, kterou za ně zaplatíte. Skóre relevance reklamy získávají na základě faktorů, jako jsou např. komentáře, sdílení, likes, míra prokliku apod.

Cena za reklamy dle typu nabídky:

 • Cena za proklik (CPC) - budete platit, když lidé kliknou na vaši reklamu. CPC se doporučuje použít, pokud chcete zvýšit návštěvnost svých stránek nebo zaujmout nové potencionální zákazníky
 • Cena za 1000 zobrazení (CPM) - budete platit pouze, když lidé uvidí vaši reklamu. Ideální, pokud chcete zvýšit povědomí o vaši firmě, službám či produktu.
 • Cena za odeslání (CPS) - zaplatíte až když jsou zprávy s reklamami úspěšně doručeny. Doporučujeme, pokud chcete cílit na kvalifikované potencionální zákazníky nebo třeba na registraci nějaké události.

Co se týče časového období, můžete si zvolit, kdy přesně kampaň poběží, nebo určit první den a pak dále nechat běžet.

Sledování konverzí

V této části můžete sledovat, jaké akce dále provádějí návštěvníci na vašem webu po té, co si zobrazili reklamu nebo na ni klikli. Sledovat je můžete buď přes štítek (který je pro celý web), nebo přes pixel (např. kliknutí přes tlačítko).

Odhadované výsledky máte po celou dobu v pravé části rozhraní, kde můžete vidět odhad v rámci jednoho dne, týdne a měsíce.

Pokud jste úspěšně zvládli první část, čeká vás další krok a tím je nastavení reklam. Zde si můžete vytvořit úplně novou reklamu (tady již nahráváte potřebné údaje podle toho, jaký formát jste si v předchozích bodech zvolili) či si vybrat něco ze stávajícího obsahu na vaší síti. Pak už stačí poslední krok zkontrolovat a spustit a vaše reklama může začít běžet.

Správce kampaní 

Samoobslužná reklamní platforma, kde můžete vytvářet, spravovat a vyhodnocovat své reklamy. Nabízí 7 možností cílů reklamy (povědomí o značce, návštěvnost webu,  uživatelská aktivita,  zhlédnutí videa, získání potenciálních kontaktů, konverze, uchazeči o pracovní příležitost). Podle zvoleného cíle vám Správce navrhne možnosti formátu reklamy, typy rozpočtu a nabídky. K tomu, abyste toto vše mohli spravovat je nejprve nutné si vytvořit reklamní účet či účty, které poté propojíte se stránkou své společnosti a tím se stanete správcem účtu. Jako správce účtu můžete přiřazovat členům uživatelské role, které je opravňují pro vybrané úkony. Patří mezi ně :

 • Správce účtu
 • Správce kampaní
 • Správce reklam
 • Návštěvník
 • Správce plateb

Jak nastavíte jednotlivé uživatelské role, a jako pravomoce tyto role mají si můžete blíže přečíst v sekci podpory Linkedinu zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/5751 .

Reklamní účty jsou uspořádány do Skupiny kampaní -> kampaní -> reklam. Každá z těchto úrovní účtu má jiné funkce ( např. u skupiny kampaní můžete spravovat rozpočet pro více kampaní, u kampaní si zase vybíráte a nastavujete cíle). Ostatní správu reklam, kampaní, a další jiné možnosti, které můžete vytvářet ve Správci kampaní Linkedinu popisujeme výše v tomto článku.

Nástroje Linkedinu

Tyto nástroje umožňují rozšířit povědomí o značce, objevení nového publika i správného zacílení. Jedná se o:

 • Formulář pro sběr leadů -  tyto předvyplněné formuláře načtou funkce z profilu Linkedin a uživatelé ho mohou jednoduše odeslat. Můžete k nim přidat výzvu k akci, automaticky propojuje uživatele s vašimi nabídkami a obsahem, umožňuje oslovit potenciální zákazníky na základě vyplněných dat apod.
 • Rozšíření publika - tento nástroj dokáže zvýšit zásahy kampaňí zobrazováním reklam podobnému publiku jako je to vaše cílové.
 • Linkedin Audience Network - pokud vytvoříte kampaň se sponzorovaným obsahem (pouze ve formátu obrázku či videa), můžete použít tento nástroj pro rozšíření dosahu vašich kampaní se sponzorovaným obsahem. Linkedin doručí reklamy nad rámec své sítě v dalších aplikacích a webech třetích stran.

Testování reklam na Linkedinu

Jako můžete znát z jiných sociálních sítí či PPC kampaní i Linkedin doporučuje A/B testování, kdy si můžete porovnat jednotlivé verze vaší reklamy a zjistit, na kterou více reaguje vaše cílové publikum a případně ji optimalizovat. Samotný Linkedin doporučuje duplikovat kampaň s tím, že u jedné mírně upravíte kritéria cílení. Dále doporučuje u každé kampaně zahrnout 2 - 4 reklamy, jelikož kampaně s více reklamami oslovují více uživatelů. Ke zlepšení skóre relevance reklamy je dobré vždy v určitém intervalu (např. 1-2 týdny) obměnit kreativu reklamy (tu méně úspěšnou nahradit novou).

K testování můžete použít i Přímý sponzorovaný obsah (Direct Sponsored Content), kdy u tohoto typu reklamy je zobrazení pouze u cílového publika, ne na vaši stránce.

Měření a optimalizace reklamy na Linkedinu

Měřit výsledky vašich kampaní můžete ve výše zmiňovaném Správci kampaní, kde byste měli naleznout vše potřebné. Měření i optimalizace je důležitou součástí každé úspěšné kampaně. Linkedin má pro tyto účely další nástroj, který si můžete nainstalovat na svém webu, nazývá se Linkedin Insight Tag a jeho pomocí můžete sledovat konverze či demografické údaje. Jak analyzovat výkon své kampaně Linkedin shrnul zde : https://business.linkedin.com/marketing-solutions/success/best-practices/analyze-your-performance - nalezente tady např. na jaké klíčové metriky se zaměřit, jak sledovat konverze nebo třeba jak zobrazit metriky kampaně. 

Nezapomeňte u reklam i na optimalizaci pro mobilní zařízení.

Veškeré postupy naleznete na stránce Linkedinu pro Marketingová řešení.

Jak reklamy na Linkedinu fungují  v praxi?

Možná vás zajímá, jaké zkušenosti mají s touto sociální síti ostatní marketéři. Z případových studií a z vlastních zkušeností vyplývá, že Linkedin může za reklamu strhávat více peněz než je u jiných sociálních sítí obvyklé. Důležité ale je si dát čas s nastavováním jednotlivých kampaní (rozhodně nespoléhat na automatická nastavení) a díky tomu finanční prostředky ušetřit. U bidování (přihazovaní za cenu reklamy na určitý výraz) je tedy dobré nastavení maximální CPM (cena za tisíc zobrazení reklamy). Záleží také na velikosti vaší cílové skupiny, pokud by se reklama za danou maximální CPM nerozběhla, museli byste ji zvýšit. A nezapomeňte samozřejmě na testování.

Například v tomto článku : https://blog.socialsharks.cz/jak-nastavit-reklamu-na-linkedin/ popisují své kroky úspěšných kampaní, kde se jim nejvíce osvědčilo nastavit maximální CPM bid na 10 eur, optimalizace engagment a jazyk angličtina.

Jelikož Linkedin má velký potencionál, zvažte svou účast včetně investice do kampaní na této sociální síti. Se vším výše popsaným vám pomůže i naše agentura, která se věnuje správě firemních účtu našich klientů u všech oblíbených sociálních sítí a jim podobných platforem. Pomůžeme vám jak s celkovou správou tak i s konzultací a strategií v této oblasti, proto se nás rozhodně nebojte kontaktovat. 

Daniela Žáková

Daniela začínala před několika lety v eventové agentuře, kde měla na starosti produkci zejména korporátních klientů. Postupně přešla na volnou nohu jako freelancer v oblasti marketingu a eventů. U nás se stará o optimalizaci ppc kampaní, sociální sítě našich klientů, blog a další marketingové činnosti.

Další články