Freelo a kooperace mezi klientem a agenturou

Abychom zvládali efektivně pracovat pro naše klienty a nezdržovali se zbytečným přeposíláním e‑mailů, zavedli jsme do naší práce procesy a nástroje, které nám každodenní komunikaci v týmu i směrem ke klientovi maximálně zjednodušují.

Spolupráce mezi agenturou a klientem musí být během procesu transparentní a rychlá. Abychom předešli zbytečným průtahům v komunikaci a mohli být efektivní (a tím i úsporní směrem ke klientovi), komunikujeme s klientem podle potřeb přímo.

Pro komunikaci využíváme z pravidla e-mail (nabídky, schůzky) a projektový nástroj Freelo (úkoly, podklady, dotazy, schvalování,...).

freelo_1.jpg

Freelo jako stěžejní komunikační nástroj

Při komunikaci s klientem využíváme samostatné TO-DO listy, do kterých klientovi zadáváme úkoly, ve kterých je nezbytná nějaká součinnost, doplnění nebo schválení. Může se jednat o:

 • Žádost o doplnění nezbytných podkladů
 • Žádost o schválení mezistavů projektu
 • Žádost o upřesnění zadání nebo konkrétní funkcionality
 • apod....

Stejně tak klienti doplňují úkoly nebo požadavky nám:

 • Zadání nové funkce nebo rozšíření projektu
 • Zpětná vazba k předaným částem projektu
 • apod...

Do daného projektu jsou od začátku zapojení veškeré role, které jsou pro jeho realizaci nezbytné. Obvykle se jedná o:

 • Vedoucího projektu (PM)
 • UX Designéra
 • UI Designéra
 • Vývojáře pro frontend
 • Vývojáře pro backend

V případě potřeby se každý jednotlivý člen týmu spojí přímo s klientem a daný problém a nebo otázky vyřeší napřímo za účasti moderátora projektu (PM), který má tak neustále aktuální přehled jak o stavu projektu, tak o případných otázkách, které jsou k řešení.

Vít Kašpar

Je spoluzakladatelem agentury. V oblasti webdesignu se pohybuje více než 14 let. Zkušenosti sbíral jako HTML kodér, UI designér i PHP programátor na malých i nadnárodních projektech. Aktuálně se věnuje UX designu a návrhům řešení pro naše klienty.

Další články